Exhibitions

The 14th Natsu no Kai Exhibition (Summer Exhibition)

  
200608_001s.jpg

July 1, 2020 (Wed) - July 14, 2020 (Tue)

200608_001.jpg

Mio Nakahara "Hyacinth - Musubi (Tie)" Mixed media 20F200608_002.jpg

Yuka Hamamoto "burst" Oil paint 10S200608_003.jpg

Nao Oishi "weath" Wax oil paint 8FExhibiting artists (alphabetical order):
Hiroaki Ariyoshi
Yuka Hamamoto
Daisuke Hashimoto
Mitsutoshi Imai
Naohiro Ito
Ryuta Kashiwamoto
Yuka Machida
Mio Nakahara
Koji Nishifusa
Nao Oishi
Tadahiro Okano
Tsukiyo Ono
Fumiya Kizu
Tetsuya Sakata
Mitsuru Suyama
Makiko Tateishi
Kenki Tsujimoto
Yoshitake Ukai
Yuzo Yamamoto
Ryo Yoshikawa
Eiichi Watanabe

July 1, 2020 (Wed) - July 14, 2020 (Tue)
10:00 - 19:00 Closed Sundays
Saturdays 11:00 - 18:00 Close 18:00 Final day

Galarie Nichido
5-3-16, Ginza, Chuo-ku, Tokyo
104-0061
03-3571-2553
www.nichido-garo.co.jp
© galerie nichido